Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 06 2015

grayowl
6898 3fc8 500
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viaoitnb oitnb
grayowl
3445 295f
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viaoitnb oitnb
grayowl
5089 e27a
Reposted fromoitnb oitnb

June 01 2015

grayowl
6349 34d5 500
Reposted byportretintymnyparanojepoezjaemotionalanorexichormezaahuramazdadestructivesthereisnogodstonedinparadiseiamopheliazamknioczyshitsurileimakidzamknioczyiamLOLAsweetnothinggMalinaMalinowajuhasowa
grayowl
0847 6bd6 500
Reposted fromcorvax corvax viasalami salami

April 06 2015

grayowl
Musiałem ją nieraz prosić, żeby nie wstydziła się swojego ciała. Zawsze z lękiem spoglądała, czy na nią patrzę, kiedy się rozbierała. Zawsze było:
- Zgaś światło.
- Dlaczego?
- Zgaś, proszę cię.
- Ale dlaczego?
- Nie rozumiesz?
Nie rozumiałem. Nie podejrzewała zapewne, że gdy patrzyłem na nią, jak się rozbierała, czułem coś takiego, jakbym stawał się bogatszy o wszystkie jej obolałości, o jej cierpienia, o jej przemijanie. Też wiele przeżyłem, lecz nie było to dla mnie takie ważne, jak to, czym ona była naznaczona. Nie, nie o to chodzi, że współcierpiałem z nią. Czy zresztą miłość potrzebuje współcierpienia? Chodzi mi o to, że odczuwałem jej istnienie jako moje istnienie. Pyta pan co to znaczy? To, że jakby pan całe brzemię czyjegoś istnienia pragnął wziąć na siebie. Jakby pan pragnął tego kogoś w ogóle zwolnić z konieczności istnienia. Jakby pan pragnął za tego kogoś także umrzeć, żeby on nie musiał doświadczać swojego umierania. A to coś innego niż współcierpienie, jak się je na ogół rozumie. Na samą taką, choćby wyobrażoną, możliwość czułem, że chce mi się znowu żyć. Mówi pan, że to niemożliwe. Możliwe, że niemożliwe. Tylko wobec tego co powinno być miarą miłości? Jeśli pod tym nic nie znaczącym słowem pan i ja to samo byśmy rozumieli? Według czego mielibyśmy ją odczuwać? Według pożądania ciała? Ciało ma swój kres i dużo, dużo wcześniej nim śmierć przyjdzie.
Reposted byidosk8 idosk8
grayowl

Noce 03.04.15

W nocy
tęskni się łatwiej

Bez światła
wszystko
szybciej się kurczy

I świat
staje się mały

Najpierw można
dotknąć jego granic palcami

A potem on
powoli
zaciska się na szyi

Zbiega się
do jednego słowa

,,Kocham''

na pocztówce
z miejsca
gdzie świat
nie ma granic
Reposted fromAmericanlover Americanlover viapoezja poezja

April 05 2015

8157 6878 500
Reposted frombaboooshka baboooshka viaunmadebeds unmadebeds

March 09 2015

grayowl
9942 1c43 500
I miłe odwiedziny #37day#100happydays
grayowl
9030 1f31 500
Słońce i zrzucanie warstw. #37day#100happydays

March 08 2015

grayowl
Zdjecia nie bedzie . #36day#100happydays
grayowl
0733 7da7
Reposted fromwankymind wankymind viaSmerfMaruda SmerfMaruda
5198 b125 500
Reposted fromtwice twice viaeffodienssepulcrum effodienssepulcrum
grayowl

March 07 2015

grayowl
7910 1122 500
#35day#100happydays
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl